Coronavirus

Gwybodaeth i rieni

Yn ystod y cyfnod yma o aflonyddwch, rydym wedi ymrwymo i gyd-weithio er mwyn sicrhau parhad addysg cymaint â phosib i’r disgyblion.  Mae nifer o adrannau addysgu wedi gosod codau mynediad at waith ar y platfform Hwb i’r disgyblion gwblhau yn Teams.

Covid-19 – Canllaw Cenedlaethol_National Guidance

Coronavirus (COVID-19) and parents working from home with children | NSPCC

Coronavirus (COVID-19) advice and support for parents and carers | NSPCC

 

Dysgu o bell – Amserlen Awgrymedig

Amserlen Gwaith CA3

Amserlen Gwaith CA4