Staff

 

ALED WILLIAMS Pennaeth
NIA GEORGE Dirprwy Bennaeth
ELFYN ANWYL Pennaeth Cynorthwyol
 
CARYL ANWYL Pennaeth Technoleg & TGCh ac Arweinydd Cynnydd CA3
ROBERT CHIDLEY-WILLIAMS Cydgysylltydd Gyrfaoedd & ABCh
SARA EDWARDS Pennaeth Gwyddoniaeth
ELERI EVANS Pennaeth Cymraeg
RHIANNON EVANS Athrawes Saesneg
GLESNI GRIFFITHS Athrawes Hanes
IOLO JONES Pennaeth Dyniaethau
EMMA MARINI Athrawes Celf
LLINOS MURPHY Pennaeth Mathemateg
CERI MURRAY Athro Technoleg a Chydgysylltydd y Fagloriaeth ac ADY
SIAN EVANS Athrawes Mathemateg
SIAN PUGH Athrawes Saesneg
MIKE HEGAN Athro Ieithoedd Modern
ELLEN ROBERTS Athrawes Gwyddoniaeth
MARED ROBERTS Athrawes Cymraeg a Chydgysylltydd Llythrennedd
NIA SALISBURY Pennaeth Saesneg
OSIAN OWEN Athro Technoleg a Mathemateg
GARETH WILLIAMS Pennaeth Mynegiannol a Lles ac Arweinydd Cynnydd CA4
LONA WILLIAMS Athrawes Cerdd
 
SIONED EVANS Tiwtor Harddwch a Thrin Gwallt
CARYS JONES Tiwtor Gofal Plant
 
UWCH GYMHORTHYDD CYFLENWI  
CIRON MORGAN  
DYLAN ELLIS  
 
UWCH GYMHORTHYDD CYNHWYSIAD  
AMANDA WILLIAMS  
 
STAFF GWEINYDDOL  
FIONA WILLIAMS Rheolwr Busnes
RUTH MORRIS Swyddog Gweinyddol
KATIE BAILEY Croesawydd
ANGELA WALTERS Croesawydd
 
TECHNEGWYR  
HYWEL JONES Technegydd TGCh
BEDWYR WILLIAMS Technegydd Labordy
 
UWCH GYMORTHYDD LLYTHRENNEDD  
CARWYN JONES  
 
CYMORTHYDDION ADDYSGU  
LISA RAYNER  
RHIAN WILLIAMS  
LOWRI LIGHTFOOT  
 
STAFF ATEGOL  
MICHAEL KELLY Rheolwr Safle
OLWEN RICHARDS Prif Gogyddes
MIA EVANS Glanhawraig
ANGELA HUGHES Cymhorthydd Cegin
LYNDA KELLY Cymhorthydd Cegin
ANGELA SHACKLEFORD Glanhawraig
RHIAN WILLIAMS Cymhorthydd Cegin a Glanhawraig
SIAN RUSSELL Glanhawraig