Adolygu

 

Canllawiau Adolygu

Dyma gopi o’r cyflwyniad cafodd ei ddefnyddio yn ystod y noson rieni i flwyddyn 11 ar gyfer paratoi at arholiadau.

Cliciwch ar y linc i’w agor.

Cyflwyniad i rieni bl 11 Tachwedd 2019

Gwybodaeth ar gyfer pynciau penodol

 

Gwyddoniaeth

Gwefan TANIO – TANIO Website

Mae’r wefan canlynol yn cynnwys cyflwyniadau pwerbwynt ar pob agwedd Bioleg, Cemeg a Ffiseg o’r cwrs TGAU Gwyddoniaeth Ddwbl. Mae yna ardal gyda cyn bapurau a chynlluniau marcio ar gyfer pob egwyddor a haen.

The following website contains power point presentations on all aspects of Biology, Chemistry and Physics from the GCSE Double Science course. There is an area with past papers and mark schemes for each principle and tier.

http://tanio.cymru/

Nodiadau Adolygu

Cliciwch yma i gael mynediad at nodiadau adolygu TGAU (B10 & B11)

QR Code Adolygu

Mathemateg

www.maths.cymru

Daearyddiaeth

Uned 1 – Unit 1

Uned 2 – Unit 2