Diwrnod Ysgol

AMSERAU’R DIWRNOD YSGOL 

0815 Ysgol yn Dechrau, Cofrestru a Chyd-addoli
0830 Gwers 1
0920 Gwers 2
1010 Egwyl
1025 Gwers 3
1115 Gwers 4
1205 Cinio
1240 Gwers 5
1330 Gwers 6 a Chofrestru
1420 Ysgol yn Gorffen

Mae’r trenau a’r bysus ysgol yn gadael am 14.30.  Mae trenau eraill i’r ddau gyfeiriad am 16.20 ac mae tocynnau rhad o swyddfa’r ysgol ddilys ar y trenau yma i ddisgyblion sydd fel arfer yn teithio i/o’r ysgol ar y bws.

ROTA CINIO I DDISGYBLION 

Blynyddoedd
Dydd Llun 11 10 9 8 7
Dydd Mawrth 11 7 8 9 10
Dydd Mercher 11 8 7 10 9
Dydd Iau 11 9 10 7 8
Dydd Gwener 11 10 9 8 7

 Bydd Blwyddyn 7 yn cael mynd i mewn i’r Ffreutur yn gyntaf bob dydd yn ystod mis Medi.