Llywodraethwyr

AELODAETH O’R CORFF LLYWODRAETHOL

Dyma restr cyfredol o lywodraethwyr Ysgol Ardudwy.  Mae croeso i chi gysylltu â’r Pennaeth am sgwrs neu godi eich pryder gyda aelod o’r Corff Llywodraethol.

Aelodau Cyngor Gwynedd
Cynghorydd Annwen Hughes
Cynghorydd Gareth Thomas
Cynghorydd Eryl Jones-Williams
Siwan Mitchelmore
Lynne Price
 
Aelodau Cyf-etholedig
Aled Morgan Jones (cyfeth 18/9)
Esyllt Jones
Gwion Llwyd
Elin Williams
Eluned Williams
 
Cynrychiolwyr Rhieni
Rhian Corps
Carys Greer
Esyllt Jones
Joanna Jones
Delyth Richards
Charline Roberts
 
Staff
Aled Williams (Pennaeth)
Elfyn Anwyl (Staff Dysgu)
Ellen Roberts / Mared Roberts (Rhannu’r sedd) (staff Dysgu)
Lisa Rayner (Staff Cefnogi)
Fiona Williams (Clerc y Llywodraethwyr)

 

Gellir cysylltu a’r Corff Llywodraethu trwy’r clerc, Fiona Williams, yn yr ysgol ar sg@ardudwy.gwynedd.sch.uk neu trwy ffônio: 01766 780331.

Pennaeth Gwasanaeth Addysg Gwynedd
Mr Garem Prytherch Jackson,
Pencadlys Cyngor Gwynedd,
Stryd y Jel,
Caernarfon,
LL55 1SH
01286 679467