Dyma linc i’r lluniau cafodd eu tynnu ar y diwrnod olaf i ddisgyblion Blwyddyn 11 ar ddydd Gwener yr 20fed o Fawrth.

Below is a link to the images taken on the last day for Year 11 pupils on Friday the 20th of March.

See the source image